97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अर्वाचीन कवींचा काव्यविचार


साहित्यक्षेत्रातील संशोधन आणि समीक्षालेखन केवळ वर्णनात्मक असून चालणार नाही. त्याला संकल्पनांचा, सिद्धान्तांचा आणि मूल्यनिकषांचा आधार हवा. समीक्षेतून, साहित्यक्षेत्रातील होणार्‍या संशोधनातून संकल्पनातत्त्व निश्चित करता आले पाहिजे. खडक्यांचा हा ग्रंथ साहित्यसमीक्षकांना विशेषत: काव्याच्या क्षेत्रात संशोधनकार्य, समीक्षालेखनकार्य करणार्याक अभ्यासकांना संकल्पनात्मक विवेचकद़ृष्टी प्राप्त करून देणारा ग्रंथ आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe