97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अखेर विद्यार्थी का संतापले?


विद्यापीठ परिसरातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा र्‍हास होणे हे भारतीय लोकशाहीस मारक आहे. त्याचबरोबर अशा घटनांसंदर्भात समाजातील एका मोठ्या समुदायाने दुर्लक्ष करणे संपूर्ण समाजास, लोकशाहीस व संविधानिक मूल्यांच्या दृष्टीने घातक आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe