97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

देऊरचा प्रतिकार आणि जातिसमाजाचा कॉमन सेन्स


सबाल्टर्न स्टडीजचे इतिहासकार सांगतात त्याप्रमाणे शोषित-अंकित जनांच्या कृतीशीलतेमागील जाणीव पूर्णतः स्वायत्त नव्हती. शोषित-अंकितांच्या बंडखोर जाणीवेला वळण देण्यात उच्च जात-वर्गीय हस्तक्षेप काम करत होते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe