97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

स्त्री-पुरुष विषमता भारत व बांगला देश


1. दक्षिण आशिया खंडातील स्त्री-पुरुष विषमतेचा आढावा घेणे. 2. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (2017) अहवालानुसार भारत - बांगला देश मधील स्त्री-पुरुष असमानतेचा तुलनात्मक आढावा घेणे. 3. स्त्री-पुरुष विषमता दूर करण्यासाठी बांगला देशने केलेल्या प्रयत्नांची विस्तृत चर्चा करणे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe