97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

देऊरचा प्रतिकार आणि जातिसमाजाचा कॉमन सेन्स


भारतात, वासाहतिक राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात राष्ट्र उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात एकात्म म्हणवणार्यान भारतीय राष्ट्र या कल्पित समुदायाचा साचा घडवण्याचा प्रयत्न झाला. इंग्रजी शिक्षित ब्राह्मणी बुद्धीजीवींनी राष्ट्रकल्पनेच्या उभारणीत पुढाकार घेतला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe