97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

शंकरभाऊ साठेंच्या चरित्राच्या निमित्ताने


मारोती कसाब यांनी अतिशय दुर्लक्षित, आजवर अदखलपात्र राहिलेल्या लेखकाच्या साहित्याचा अतिशय सखोल अभ्यास आपल्या शंकरभाऊ साठे – व्यक्तित्व आणि कर्तृत्व या शोधग्रंथातून केला आहे. या प्रबंधाची मांडणी ही एरव्हीच्या औपचारिक संशोधनाला छेद देणारी असून, या लेखनाला पदवीपलिकडचे व्यापक उद्दिष्ट आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe