97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मुक्तीच्या सम्यक मार्गावर


आपापल्या क्षेत्रात भूमिका घेऊन कार्य करणार्या , परिवर्तनवादी चळवळीशी बांधिलकी जपणार्याय स्त्रियांची मनोगते स्त्रीवादी परिदृष्टीतून पाहता अस्वस्थतेची, त्यांच्या अंतःकरणातल्या खळबळीची कथने ठरतात. तसेच प्रचलित पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेत जातवर्गीय हितसंबंधांतून भेदाभेदांची पाचर ठोकलेल्या स्त्रियांसाठी मुक्तिदायी मानवीय अवकाश कसा मोकळा करता येईल ही बुद्धिजीवी स्त्रियांच्या विचारप्रक्रियेची, मतमतांतरांची घुसळणही कल्चरली करेक्टमधून सामोरी येते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe