97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

रांगेत उभंच नसलेलं बाईमाणूस


एक स्त्री कलाकार म्हणून इथे काम करताना मला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या भूमिका करायच्या आहेत हे सतत मी ध्यानात ठेवले त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीच्या स्त्री भूमिका मी आपसूकच लांब केल्या आणि नवीन परीघ शोधण्याचा प्रयत्न केला. या परिघातही कथित फेमिनिझमचा मला अनुभव आला जिथे उच्च वर्गीय-जातीय स्त्री कलाकारांवर ब्राह्मणी आणि पुरुषी मानसिकतेचा प्रभाव इतका जास्त होता की त्यादेखील स्त्रीवादाच्या नावाखाली इतर स्त्रियांचे शोषण करत होत्या. इथे काम करणे एका दलित स्त्रीसाठी आणखीनच कठीण होऊन बसते कारण एक स्त्री म्हणून स्ट्रगल तर आहेच एक मागासवर्गीय म्हणूनदेखील आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe