97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

स्त्रीकाव्याच्या आकलनाची चिकित्सा


स्त्रियांचे कवितेत दिसणारे जग परिचित वाटत नाही अशीही एक टीका भालचंद्र फडक्यांच्या ‘मराठी लेखिका ः चिंता आणि चिंतन’ मध्ये आढळते. पण इथे प्रतिप्रश्न उभा राहोत तो म्हणजे कोणाला परिचित वाटत नाही? टीकाकारांना जर स्त्रियांचे जग परिचित नसेल तर ते परिचित करून घेण्यासाठी त्यांना स्त्रियांच्या कवितेत उतरावे लागेल. स्त्रियांच्या कवितेतील स्त्रीत्व शोधण्यापेक्षा स्त्रीकथने शोधली तर ही अडचण दूर होईल आणि मराठी कवितेच्या परंपरेतील हे दुसरे जग सर्वाना परिचित होईल असे वाटते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe