77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

महंमद खडस आणि समाजवादाचे स्वप्न


समाजवादी जीवननिष्ठा असे आपण म्हणतो पण असे म्हणणे आणि जगणे यात अंतर असते. महंमद मात्र ती अखेरपर्यंत जगला. समाजवादी चळवळीतील अनेक चढउतार, फाटाफुटी त्याने पाहिल्या. समाजवादी एकत्र असोत की विभागलेले महंमदने भारतीय राजकारणातील अपरिहार्यता म्हणून ती स्वीकारली त्यामुळेच तो दोन्ही पक्षातील समाजवादी कार्यकर्त्यांशी, नेत्यांशी जोडून राहिला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe