97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अभ्यासक कार्यकर्ता


रमेशच्या ७५ वर्षांच्या आयुष्यातील सुरुवातीची पंधरा वर्षे सोडली तर त्याचे उर्वरित आयुष्य संयुक्त महाराष्ट्राच्या वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर पाहता येते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe