97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

प्रांजळ आत्मकथन


सुदाम मगर या मनस्वी संवेदनशील आणि अत्यंत नितळ व्यक्तिमत्वांच्या वाट्याला आलेले जगणे म्हणजे न संपणाऱ्या दु:खाची अखंड मालिकाच होय.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe