97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

सीएएविरोधी आंदोलन आणि परशुराम


गोव्याच्या साष्टी तालुक्यातील बाणावली येथे सीएए विरोधी सभेत परशुरामावर 'अर्वाच्य' भाषेत टिका करुन धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल रामकृष्ण जल्मी यांना गोवा पोलिसांनी २ मार्च रोजी अटक केली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe