97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम


चीनमध्ये नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कोविड-१९ उद्रेक झाला असला तरी चीनने डिसेंबरचे दोन-तीन आठवडे या महाभयंकर आजाराची माहिती दडवून ठेवून जगाला वास्तव कळू दिले नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe