97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मानवी मेंदूच्या उत्क्रांतीमध्ये मांसाहाराची भूमिका


सर्वसाधारणपणे औद्योगिक क्रांतीनंतर आणि विशेषत: मागील काही दशकांपासून माणसाचा आहार आणि जीवनशैली प्रचंड प्रमाणात बदलली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe