97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

असुरक्षित आरोग्य कर्मचारी


कोरोना विषाणूच्या विरोधातील लढाईत डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे कौतुक करण्यासाठी भारतीयांना थाळ्या आणि टाळ्या वाजवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe