97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

न्यायाचे तत्त्व, लोकशाही व दलितांचा प्रश्न


गेल्या काही दशकांमध्ये, भारतातच नव्हे तर सबंध जगामध्ये, राजकीय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी लोकशाही एक वैचारिक विचार मंथनाचा विषय राहिला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe