97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

हा मुजोरपणा येतो कुठून?


२९ सप्टेंबर २००६ रोजी भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी गावांमध्ये भोतमांगे या दलित कुटूंबातील सुरेखा व प्रियांका या मायलेकीची सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe