97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

श्रमिक विस्थापितांची दाहक कथा


मध्य-अमेरिकेतील ओक्लाहोमा व इतर काही राज्यांतील खंडकरी शेतकऱ्यांना १९३०च्या दशकात भीषण अरिष्टांना तोंड द्यावे लागले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe