97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

वास्तव रेखाटणारा संवेदनशील कुंचला


रवींद्रनाथ टागोर लिखित (१९०१) नॉष्टनीड (नष्ट झालेले घरटे) अशा बंगाली उच्चाराच्या लघुकादंबरीचं प्रतिमांच्या कुंचल्यानं साकारलेलं पुनर्लेखन म्हणजे चारुलता हा चित्रपट आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe