97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कष्टकऱ्यांची व्यसनाधीनता


मनोविश्लेषणशास्त्राचे जनक सिग्मंड फ्रॉइड यांनी' सुखप्राप्ती हेच मनुष्याच्या जीवनाचे ध्येय असते' हा सिद्धांत मांडला होता.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe