97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भेदभावाचं गणित आणि विज्ञान


गेल्या वर्षी एका शाळेच्या कार्यक्रमातून बाहेर पडत असताना प्रवीण नावाचा एक १४ वर्षांचा मुलगा काहीतरी विचारण्यासाठी धावत माझ्याजवळ आला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe