97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

परिघी जनसमूहांच्या शिक्षणाची पाने कोरीच


२९ जुलै २०२० रोजी सादर झालेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचं प्रचंड उत्साहात स्वागत करण्यात आलं आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe