97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

दडपलेल्यांचं भू-राजकारण


खूप दूर मॅसेच्युसेट्समध्ये बसून, मी गुगल-अर्थवर काश्मीरमध्ये झूम वाढवत आणि कमी करत तासनतास घालवितो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe