97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

वर्तमानाचा छेद घेणारी कविता


जेष्ठ लेखक नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्यातील सर्जनशील लेखक प्रत्येक साहित्यकृतीत तरल, समाजाभिमुख उत्कट आणि आनंदी असा अनुभव व्यक्त करीत आला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe