97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

न्या. अरुण मिश्रा व हरेन पांड्या केस


प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने भारतातील नागरी समाजाला नुसताच धक्का बसला आहे असे नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe