97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

केवळ वहिमापोटी ९ वर्षाची शिक्षा भोगावी लागली


११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत लोकलमध्ये झालेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटात अनेकांचे बळी गेले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe