97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

दलितांच्या 'सनातन' वेदनेची अधुरी कहाणी


भारताचे समाजवास्तव अतिशय संमिश्र आणि गुंतागुंतीचे आहे. अनेक धर्म, अनेक भाषा, प्रांत, जाती आणि जनहीताय व्यवसाय, धर्मप्रभावणे निर्माण झालेल्या अनेक रूढी-परंपरा...

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe