97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विल्यम रिकेट्सची अनोखी शिल्प नगरी


ऑस्ट्रेलिया खंडात आणि त्या खंडाच्या आसपास असणाऱ्या तास्मानीया, फ्रेझर, हिंचीब्रूक, तिवी वगैरे छोट्या बेटांवर सुमारे साठ हजार वर्षांपूर्वीपासून तिकडच्या निरनिराळ्या मूलनिवासी (ऍबोरिजिनल) जमातीचे लोक राहत होते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe