97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विश्वागुरी भारत ?


स्वातंत्रपूर्व काळात 1993 च्या शिकागो येथील ऐतिहासिक सर्वधर्मपरिषदेमध्ये भारतातर्फे हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व करून भारताचे भव्य व उदात्त दर्शन स्वामी विवेकानंदांनी करून पुढच्या शातकभर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पटलावरील वाटचालीची दिशाच निश्चित करून टाकली

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe