97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

तालिबान यात काय रहस्य ?


अफगाणिस्तान, अफगाणिस्तान विषयी भारतीयांना, मराठी लोकांना, आणि मराठी-इंग्रजी पेपरवाल्यानं का कुतूहल वाटत, इतिहास पहायचा, तर अगदी मध्ययुगापासून अफगाण टोळीवाल्याना शरण आणण, त्यांना अंकित करून घेणं कोणालाही शक्य झालेलं नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe