97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

संत परंपरा व सांस्कृतिक राजकारण


आधुनिक मूल्यव्यवस्था स्वीकारून वासहतीक काळातील जी वैचारिक मांडणी पुढे आली ती पाश्चिमात्य अभ्यासकांची परंपरा निर्माण करणारी होती

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe