97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

साध्या झुंजार माणसांची 'मुलूखमाती


मराठी साहित्यात 'व्यक्ती आणि वल्ली', 'माणदेशी माणसं' आशा अनेक पुस्तकांमधून वेगवेगळ्या प्रदेशातील माणसांचे व्यक्तिचित्रण अभ्यासले गेले आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe