97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

समाजशास्त्र गेलं ऑमव्हेट यांचे योगदान


अंतरराष्ट्रीय ख्यायिच्या समाजशास्त्रज्ञ, श्रमिक मुक्ती दलाच्या संस्थापक सदस्य व धोरण समितीच्या सदस्य, बुद्ध, फुले, आंबेडकर, मार्क्स यांच्या व स्त्री - मुक्तीवादी विचारांची, संत साहित्याची आणि वारकरी तत्वज्ञानाची अभयासपूर्ण अशी नव्या पद्धतीने मांडणी केले

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe