97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जनगणना व परिवर्तनवादी भूमिका


भारतात पुन्हा एकदा जनगणनेचे पडघम वाजू लागलेले आहेत. ही जनगणना केवळ शिरगणपती न होता त्याद्वारे भारतीय समाजाचे वास्तवदर्शी चित्र पुढे आणण्यासाठी भारतातील सर्व जाती - जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकास व अविकासाचे मापन होणे गरजेचे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe