97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जयंत पवार यांचे साहित्यभान


अविश्राम श्रम करणारे तमाम वंचित - शोषित हे पृथ्वीचं मीठ आहेत