97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कोण म्हणतं 'जय भीम'


अलीकडे 'जयभीम' या मूळ तमिळ चित्रपटाबद्दल सर्वत्र चर्चा घडून येत आहे. मी हा चित्रपत पहिला नसल्यामुळे यावर माझं मत किंवा अभिप्राय व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe