97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

धगधगत्या पँथरच्या समकालीन इतिहास


आज दलितांची चळवळ क्षीण झाली असून वर्तमानातील प्रश्न समजून घेण्यास ती असमर्थ आहे असे या क्षेत्रातले संशोधक म्हणतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe