97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

'वंचितांचे वर्तमान' व भविष्यवेध'


प्रस्तुत ग्रंथात गरिबी आणि कुपोषणाची निरंतर समस्या, अल्पसंख्यांक व इतर सामाजिक वर्गाचे मागासलेपण, संपत्तीतील विषमता, बेरोजगारीची वाढती समस्या, शिक्षण, निवास आणि पाण्यामधील विषमता.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe