97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

उच्चशिक्षणच अवकाश खुला करताना


डिसेंबर महिन्याच्या सकाळी सिदो कान्हो मुर्म विद्यापीठ इमारतीच्या प्रतिमेच्या पार्श्वभूमीवर सोंझरीया मिंझ ह्या झुमच्या विंडोमध्ये दिसल्या तेंव्हा त्यांच्या कामाला अजून सुरुवात व्हायची होती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe