97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

स्वतंत्र माध्यमांची गरज आणि नोबल २०२१


मारिया रेस्सा आणि दिमित्री मुराटोव्ह यांना २०२१ सालचे शांततेचे नोबल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe