97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विवाहवयाचे विधेयक व मुलींचे उच्चशिक्षण


अलीकडच्या काळात स्त्रियांसाठी लग्नाचे वय २१ पर्यंत वाढविण्याविषयीच्या कायद्याबद्दल त्याच्या बाजूने आणि विरुद्ध आशा दोन्ही बाजुंनी खूप युक्तिवाद झालेला दिसतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe