97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अर्थसंकल्पाच्या पलीकडे नी पलीकडे


०१ फेबुरवारी २०२२ रोजी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेटविषयी बोलण्यापूर्वी आजची भारताची स्थिती काय आहे याविषयी बोललं पाहिजे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe