97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

नेमेची येणारा हा अर्थसंकल्प नव्हे


दरवर्षी आपल्या देशाचे एक एप्रिलपासून नवीन वित्तवर्षं सुरू होते. त्याआधी दोन महिने केंद्रातील सरकार लोकसभेपुढे मागच्या आर्थिक वर्षाचा आढावा व पुढील वर्षासाठी प्रस्ताव असलेला अर्थसंकल्प सादर करते.