97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

न्युज ऑफ किडनैपिंग


सत्य कधीकधी कल्पिताहूनही विस्मयजनक असू शकते. ही म्हण बऱ्याच वेळा आपल्या बोलण्यात आणि ऐकण्यात येते, कारण सत्य, जे वास्तवावर आधारित असते, ते साधारण: कल्पिताहून अधिक अधिक विचित्र असू नये असा अलिखित नियम आहे, कारण कल्पितला वास्तवतेचे कुंपण नसते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe