97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर


समुद्र हटवून बसवलेल्या मुंबईची २००५ सालच्या पावसात तुंबई झाली. कर्नाटकात पाऊस पडतोय म्हणून अलमट्टी धरणाचे दरवाजे उघडले, तर महाराष्ट्रात कोल्हापुरात पुराने हाहाकार उडवला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe