97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

डॉ. आंबेडकर आणि धर्मांतर-भाग ०२


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मासंबंधी तिसरा आक्षेप खालीलप्रमाणे : "मुस्लिम धर्मानंतर बाबासाहेबांचा ओढा शीख धर्माकडे होता पण त्यातलीही चूक लक्षात आल्यावर त्यांनी तो विचार बदलला."

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe