97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विकास आणि प्रादेशिक विषमता


नाबार्ड ही भारतीय रिजर्व बँकेची एक उपसंस्था असून तिचे ध्येय विशिष्ट उधिष्ठाभिमुख उपक्रमांद्वारे सशक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामावेशक भारताची निर्मिती करणे हे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe