97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मर्यादांच पांघरुन


भारतातील स्त्री सुधारणेचा इतिहासच ङ्कुळात पुरुषी आहे हे एकदा ङ्कान्य केले की, पुरे होतं. प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रियांच्या दुय्य्ङ्कत्त्वाला अधोरेखित करणाऱ्या अनेक साहित्यकृती कालौघात निर्ङ्काण झाल्या

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe