97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

निळ्या डोळ्यांची मुलगी


निळ्या डोळ्यांची ङ्कुलगी’ ही शिल्पा कांबळे ह्यांची पहिली कांदबरी २०१४ साली गोदा प्रकाशनाने (औरंगाबाद) प्रकाशित केली आहे आणि त्यांचे ‘बिर्याणी’ हे नाटकही खूप गाजलेलं आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe